องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

ลงนามถวายพระพร